Predstavitev podjetja Žaga Tiples

Naše podjetje ŽAGA – TIPLES d.o.o., se nahaja v Zgornji Savinjski dolini. Leži na desnem bregu Savinje, le dobrih sedem kilometrov iz kraja Mozirje. Ustanovljeno je bilo leta 1990, kjer je obratovala samo žaga, vendar pa so razmere na tržišču in konkurenca hotela še po večjih zmogljivosti. Zato smo se izpopolnjevali in širili tako, da zdaj razpolagamo z 1.500 m2 stavbnega zemljišča in 50.000 m2 zemljišča, ki ga različno izrabljamo. 
Leta 2006 smo kupili skladiščno proizvodnji objekt v Nazarjah, ki leži v industrijski coni Lesarska cesta 10. 
Na razpolago imamo 6.000m2 zaprtih skladiščno proizvodnih prostorov. 
Ob dvajset letnici delovanja smo uredili razstavno prodajni prostor, ki je izdelan iz proizvodov lastne proizvodnje. 
S tem smo si zagotovili večjo fleksibilnost pri izdobavi lesnih produktov širše zahtevnosti. 
V našem podjetju se ukvarjamo z predelavo lesne hlodovine in izdelavo lesnih polizdelkov in izdelkov. Večji del tržišča imamo v Sloveniji, vendar nekaj stalnih kupcev imamo tudi izven naših meja v Nemčiji, Avstriji, Hrvaški in Kosovo. Imamo obdelan in neobdelan les odvisno od potreb in želja naših kupcev.