Žagarski proizvodi - Žaga Tiples

Žagan les, največ hlodovine se razžaga v deske, debelina je od 20 do 100 mm, večina se jih uporablja v mizarski industriji, tramovi ali lege, gradnja hiš, ostrešij, kozolcev, mostov..., letve, morali in lesni elementi, to je drobno razžagan les, ki se uporablja za gradnjo lesenih konstrukcij (strehe, odprte terase, ograje, fasade, opažanje,..), les za gradbene konstrukcije z certifikatom o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje.
 

žagarski proizvod - žaga tiplesžagarski proizvod - žaga tiples